O firmě

Historie firmy

2021
Kolaudace nové skladové haly
na adrese V Kasárnách 1356
2015
Certifikát ISO/TS 16949:2009
vyšší stupeň jakosti
2014
Rozdělení firmy do dvou divizí:
divize stěhování a plastikářská výroba
2009
Certifikát ISO 9001:2009
2007
Zahájen provoz v nových prostorech
2005
Zakoupení nových prostor
administrativní a technická základna pro činnost firmy
2005
Zřízena zakázková kancelář v Praze
přemístěno sídlo společnosti pro lepší komunikaci se zákazníky
2005
Sloučení divize elektro a strojní
vznikla divize stěhování a montáží
2002
Zahájena vlastní výroba plastových součástí
nákupem vstřikolisu KM 600
2002
Rozdělení firmy do divizí
plastikářské výroby, divizi elektro a divizi stěhování strojů a montáží
1999
Montáž plastových dílů pro vozy Škoda

1997
První prostory pro plastikářskou výrobu
postupně byly zrekonstruovány a vybaveny pro výrobu
1994
Zapsána v obchodním rejstříku

1993
Založena firma INKOS Rokycany s.r.o.

Historie firmy v detailech

Firma INKOS Rokycany, s.r.o. byla založena třemi společníky v roce 1993. Zapsána v obchodním rejstříku byla 9. 2. 1994. V době založení spočívala její činnost zejména v projektování strojních zařízení. Začínali jsme v pronajatých kancelářích v Rokycanech Jeřabinové ulici v areálu SOU. Sami jsme už nestačili zvládnout všechny práce, a proto jsme začali nabírat první zaměstnance. Postupným vývojem došlo k rozšíření firmy a spektra jejích činností. Firma zajišťovala výrobu součástek do aut, zámečnickou výrobu, elektromontáže, konstrukce a výrobu přípravků pro strojírenství. V letech 1995 až 2000 měla firma aktivity ve stavebnictví.

Větší spektrum činností bylo optimální zejména z hlediska komplexnosti dodávek a rozložení rizika přechodné stagnace některého odvětví. V této době došlo k vytvoření stálého portfolia zákazníků, kteří se rádi vraceli.

V roce 1997 firma zakoupila polorozpadlý areál bývalých jatek u tenisových kurtů v Rokycanech. Objekt byl společným úsilím všech zaměstnanců a dodavatelských firem postupně zrekonstruován a vybaven pro plastikářskou výrobu. Od roku 1999 se zde montovaly reproduktory do plastových dílů pro Škoda Octavia a vyráběly dorazy pátých dveří. V roce 2002 byla firma rozdělena na divizi plastikářské výroby, divizi elektro a divizi stěhování strojů a montáží.

Od dubna 2002 byla zahájena vlastní výroba plastových součástí nákupem vstřikolisu KM 600. Dále se dle možností dokupovaly vstřikolisy až do dnešního stavu.

V roce 2005 došlo ke sloučení divize elektro a strojní v jednu divizi stěhování a montáží. Tím došlo k lepšímu a komplexnějšímu využití potenciálu a dlouholetých zkušeností pracovníků firmy.

V roce 2005 byla zřízena zakázková kancelář v Praze v Karlíně. Tam bylo také přemístěno sídlo společnosti pro lepší komunikaci se zákazníky a bližší dostupnost pro zahraniční partnery.

V roce 2005 byla zakoupena zdevastovaná administrativní budova v areálu nových kasáren v Rokycanech. Ta byla opravena a zařízena. Provoz zde byl zahájen v dubnu 2007. Tato budova slouží jako administrativní a technická základna pro  činnost firmy.

V roce 2009 získala firma certifikát ISO 9001:2009 a následně v roce 2016 certifikát ISO/TS 16949:2009.

V současné době se firma plně rozvíjí a pokračuje ve spolupráci se svými stálými i novými zákazníky.

Výroba technických plastů byla v roce 2020 zrušena z důvodu Covid-19 a firma se zaměřila na divizi stěhování strojů.

V roce 2021 jsme kolaudovali novou skladovou halu na adrese V Kasárnách 1356 v Rokycanech.

Firma dbá na ochranu životního prostředí a využívá ekologickou sluneční energii.

Vedení firmy